Title Title

Program 7. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych "My Europa"

Program 7. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych "My Europa"
  • 1 marca 2024
  • KORD

Program 7. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych "My Europa"

Ostatnich osiem lat to dla naszego społeczeństwa szkoła działań obywatelskich. Osoby, które 15 października 2023 r. po raz pierwszy poszły na wybory, mogą nawet nie pamiętać Polski bez protestów obywatelskich i bez zagrożenia wyjścia naszego kraju ze struktur Unii Europejskiej. Jednocześnie to dla tego pokolenia wartości europejskie są już w oczywiste i niezbywalne. Jakie jest więc młode pokolenie? Jakie wartości i wyzwania są dla niego najważniejsze? Jak angażuje się w rzeczywistość lub kiedy od tego zaangażowania ucieka?

7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych będzie w całości poświęcony najmłodszemu pokoleniu działaczy społecznych i umieszczeniu ich działań w kontekście europejskich wartości. Zapraszamy wszystkie osoby do udziału w spotkaniach, dyskusjach
i panelach. Chcemy porozmawiać o naszych wartościach i o tym jak przekładamy je na działania i wspólne tworzenie dobrych praktyk zmieniających rzeczywistość.

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w dniach 16-17 marca 2024.

Poniżej zamieszczamy program Kongresu.

Pliki do pobrania

Program 7. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych