Title Title

O akcji Tour de KonstytucjaPL

O akcji Tour de KonstytucjaPL
  • 17 maja 2022
  • FAD

O akcji Tour de KonstytucjaPL

Ogólnopolska akcja Tour de Konstytucja jest autorskim projektem Fundacji Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych prowadzonym w ścisłej współpracy z organizacjami prawniczymi i obywatelskimi.

To dzięki zaangażowaniu aktywistów z grup formalnych i nieformalnych, przedstawicieli sądownictwa, prokuratur oraz adwokatury, a także ludzi kultury i zwykłych obywateli latem 2021 odwiedziliśmy blisko 90 wsi, miasteczek i miast. Rozmawialiśmy o państwie obywatelskim oraz o prawach i obowiązkach zagwarantowanych w Ustawie Zasadniczej z Kartą Praw Podstawowych UE, a przy okazji rozdaliśmy tysiące egzemplarzy Konstytucji.

Akcja trwa, a nasz TourBus odwiedza z tak potrzebną edukacją kolejne miejsca z „Przystankiem na żądanie”.

www.tour-de-konstytucja.pl