Title Title

IV edycja Tour 2023/2024

IV edycja Tour 2023/2024
  • 1 listopada 2023
  • FAD

IV edycja Tour 2023/2024


IV edycja Tour de Konstytucja rozpoczyna się już w 2023 roku. Poświęcamy ją przede wszystkim ludziom młodym i nowoczesnej edukacji obywatelskiej prowadzonej w dialogu międzypokoleniowym. Stąd nazwa - “Siła Młodych - Most Pokoleń”. 
 

IV Edycja Tour de Konstytucja "Siła Młodych - Most Pokoleń", koncentruje się na edukacji młodzieży w zakresie społeczeństwa obywatelskiego, Konstytucji RP i Karty Praw Podstawowych UE. W tym roku stawiamy także na podkreślenie znaczenia 20-lecia Polski w Unii Europejskiej i promowanie nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego. 

IV edycję Tour de Konstytucja podzieliliśmy na etapy:

  1. Warsztaty edukacyjne z młodzieżą organizowane w szkołach i na uczelniach wyższych w okresie od grudnia 2023 r. do połowy marca 2024 r.
  2. Ogólnodostępne spotkania w całej Polsce, które jak co roku zainaugurujemy 4 czerwca.