Title Title

7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „MY EUROPA” 16-17 marca 2024

7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „MY EUROPA” 16-17 marca 2024
  • 14 lutego 2024
  • KORD

7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „MY EUROPA” 16-17 marca 2024

Ostatnich osiem lat to dla naszego społeczeństwa szkoła działań obywatelskich. Osoby, które 15 października 2023 r. po raz pierwszy poszły na wybory, mogą nawet nie pamiętać Polski bez protestów obywatelskich i bez zagrożenia wyjścia naszego kraju ze struktur Unii Europejskiej. Jednocześnie to dla tego pokolenia wartości europejskie są już w oczywiste i niezbywalne. Jakie jest więc młode pokolenie? Jakie wartości i wyzwania są dla niego najważniejsze? Jak angażuje się w rzeczywistość lub kiedy od tego zaangażowania ucieka?
7. Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych będzie w całości poświęcony najmłodszemu pokoleniu działaczy społecznych i umieszczeniu ich działań w kontekście europejskich wartości. Zapraszamy wszystkie osoby do udziału w spotkaniach, dyskusjach i panelach. Chcemy porozmawiać o naszych wartościach i o tym jak przekładamy je na działania i wspólne tworzenie dobrych praktyk zmieniających rzeczywistość. 

Wydarzenie odbędzie się w Centrum Nauki Kopernik w dniach 16-17 marca 2024.

Zgłoszenia przez formularz: https://forms.gle/tv2sxpC1iZaBjom46

Organizator: Fundacja Aktywna Demokracja
Współorganizator: Krajowa Izba Radców Prawnych, Fundacja Wolności Gospodarczej
Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Parlamentu Europejskiego oraz Open Society Foundations.

 

Partnerzy

 

Pliki do pobrania

Program 7. Kongresu Obywatelskich Ruchów Demokratycznych