Title Title

KORD I Łódź 9.09.2018

KORD I Łódź 9.09.2018
  • 12 września 2018
  • FAD

KORD I Łódź 9.09.2018

Pierwszy Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych odbył się 9 września 2018 roku w Łodzi. Uczestniczyło w nim kilkaset osób: przedstawiciele organizacji, stowarzyszeń i grup nieformalnych z całej Polski, aktywni politycy, zasłużeni działacze opozycji demokratycznej w PRL, prawnicy, samorządowcy, postaci ze świata kultury. KORD był okazją do wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń i integracji.