Title Title

KORD VI Warszawa 22.04.2023

KORD VI Warszawa 22.04.2023
  • 14 maja 2023
  • FAD

KORD VI Warszawa 22.04.2023

VI Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych "Wybieramy Przyszłość", który odbył się 22 kwietnia 2023 roku w Warszawie, stanowił znaczące wydarzenie dla społeczności obywatelskiej w Polsce. Organizowany przez Fundację Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych „KORD”, zgromadził szerokie spektrum uczestników z całego kraju, którzy przyszli dyskutować o kluczowych kwestiach związanych z przyszłością demokracji w Polsce. 

Kongres rozpoczął się od hołdu złożonego Wandzie Traczyk-Stawskiej, niezłomnego Powstańca Warszawy i Żołnierzu Armii Krajowej, której życie było nieustającym dowodem na nieugiętą postawę w obronie i pielęgnowaniu wartości obywatelskich. Pani Wanda Traczyk-Stawska otrzymała statuetkę "Granitowy bruk". Michał Wójcik, autor książki o Wandzie Traczyk-Stawskiej "Błyskawica", wygłosił wzruszającą laudację, podkreślając nie tylko historyczne zasługi Traczyk-Stawskiej, ale również jej niezłomność i nieustępliwość, które czynią ją inspiracją dla obecnych i przyszłych pokoleń walczących o demokratyczne wartości.

Honorowym gościem Kongresu była także Anna Przedpełska-Trzeciakowska, znana tłumaczka literatury amerykańskiej i angielskiej, której odwaga i poświęcenie manifestowały się już w czasie Powstania Warszawskiego, gdzie służyła jako sanitariuszka.

Zarząd Fundacji z radością poinformał, ze do Rady Fundacji dołączyła Katarzyna Wężyk-Maj, zaś do Rady Programowej Fundacji przystąpili dr Hanna Machińska, Andrzej Chyra oraz prof. Mirosław Wyrzykowski.

W pierwszej dyskusji dnia, zatytułowanej "Zaangażowanie obywateli w wyborach 2023 - Jak? Kiedy? Z kim?” uczestnicy omówili strategie mobilizacji wyborczej, z udziałem takich ekspertów jak Zofia Lutkiewicz, Michał Leśniak, Marcin Skubiszewski, Małgorzata Hallewell i Róża Rzeplińska. Dyskusję moderował Robert Hojda.

Następnie, podczas sesji "Powrót do Parlamentu - Nasze Oczekiwania", prowadzonej przez red. Piotra Maślaka, paneliści Andrzej Chyra, dr Hanna Machińska, Agnieszka Tomasik i Danuta Przywara skupili się na zaangażowaniu obywatelskim w działalności społecznej.

Szczególnie emocjonującym momentem kongresu było spotkanie młodych działaczy podczas panelu "Sprawy Młodych - Nasze Oczekiwania". Dyskusja, w której udział wzięli Gabriela Gładyszewska, Magdalena Sołowiej, Jakub Kocjan i Kamil Trochimiak, pozwoliła młodym uczestnikom wyrazić swoje oczekiwania i nadzieje na przyszłość, co wywołało wielki entuzjazm i zainteresowanie.

Ostatni panel, "Jak Przywrócić Praworządność i Zaufanie do Wymiaru Sprawiedliwości?", skupił się na kwestii praworządności w Polsce. Dyskusję prowadziła mec. Magdalena Bartosiewicz, a wzięli w niej udział m.in. prok. Katarzyna Kwiatkowska, sędzia Paweł Juszczyszyn, Bartosz Pilitowski, adw. Justyna Mazur oraz 

Mirosław Wróblewski. W trakcie tej sesji, paneliści omówili propozycje dotyczące przywrócenia zaufania do wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

Całość uroczystości uświetnił występ zespołu Feeria, który swoją muzyką stworzył niepowtarzalny klimat, dodając kongresowi wyjątkowego charakteru.

Podsumowując, VI Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych "Wybieramy Przyszłość" był wydarzeniem pełnym inspiracji, dyskusji i wymiany myśli. Wypełniony zaangażowaniem zarówno doświadczonych, jak i młodych działaczy, pokazał, że społeczność obywatelska w Polsce jest silna i gotowa do podejmowania działań na rzecz lepszej przyszłości.

Galeria