Title Title

KOMUNIKAT O POWSTANIU FUNDACJI „KORD”

KOMUNIKAT O POWSTANIU FUNDACJI „KORD”
 • 2 stycznia 2020
 • FAD

KOMUNIKAT O POWSTANIU FUNDACJI „KORD”

20 grudnia 2019 roku została zarejestrowana Fundacja „Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych” (KRS 0000820007). Dzięki temu platforma współpracy prodemokratycznych stowarzyszeń, organizacji i grup nieformalnych z całej Polski, jaką jest KORD, będzie mogła działać sprawniej i swobodniej.

Uzyskanie osobowości prawnej ułatwi nam wiele działań, począwszy od tak prozaicznych kwestii jak choćby podpisywanie umów na wynajem sal na nasze cykliczne kongresy. Będziemy też mogli, na równi z innymi organizacjami pozarządowymi, starać się o fundusze na inicjatywy obywatelskie i uzyskiwać wsparcie w postaci honorowych patronatów cenionych instytucji i i ich przedstawicieli.

Fundacja „KORD” została ustanowiona przez fundatora Roberta Hojdę. Cele działania fundacji, zapisane w jej statucie, to:

 •     zapewnienie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego,
 •     działalność społeczna, kulturalna, informacyjna, naukowa i oświatowa na rzecz rozwoju demokracji w Polsce,
 •     działania na rzecz ochrony praw człowieka,
 •     działania w celu zbliżenia społeczeństw Europy Środkowej i Wschodniej oraz pozostałych, skupionych w ramach Unii Europejskiej,
 •     praca nad udziałem Polski w umacnianiu europejskiej jedności, stanowiącej istotny warunek polskiej wolności i niepodległości.

Fundacja będzie wspierać różne przedsięwzięcia na rzecz demokracji i społeczeństwa obywatelskiego, organizować wydarzenia promujące wartości demokratyczne i europejskie, dbać o zachowanie wartości historycznych, propagować polski i europejski patriotyzm.

Dochody fundacji mogą pochodzić z dotacji, grantów, darowizn, zbiórek, aukcji, a także z działalności gospodarczej, której zakres jest ściśle określony w statucie (par. 6 pkt. 6).

Pełna treść statutu.

Fundacja „KORD” cieszy się poparciem wielu autorytetów i liderów opinii, a zaproszenie do udziału w pracach Rady Programowej przyjęli:

 •     Danuta Przywara – socjolożka i działaczka społeczna, prezeska Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka,
 •     Ewa Woydyłło-Osiatyńska – psycholożka, popularyzatorka terapii uzależnień, autorka wielu książek z tej dziedziny,
 •     Zbigniew Hołdys – kompozytor, instrumentalista, wokalista, aktywny także jako dziennikarz,
 •     Lex Paulson – wykładowca retoryki i myśli politycznej, współtwórca sukcesów wyborczych Baracka Obamy i Emmanuela Macrona.

W skład Rady Fundacji wchodzą osoby, które od jesieni 2015 roku są zaangażowane w działania opozycji ulicznej: Waldemar Bukalski (Stowarzyszenie „Radomianie dla Demokracji”), Jolanta Jeżowska (zespół KORD), Dominik Kuc - młody działacz społeczny na rzecz równości i środowiska LGBTQ+, pomysłodawca Dyplomów Równości oraz Mirosław Michalski (KOD Łódź).

Zarząd tworzą dwie osoby: Katarzyna Wyszomierska – od 2016 roku dziennikarka obywatelska, współtwórczyni portalu Skwer Wolności, pomysłodawczyni i organizatorka Kongresu Mediów Obywatelskich oraz Robert Hojda – pomysłodawca i koordynator KORD, fundator Fundacji „KORD”.

Biogramy członków Rady Programowej, Rady Fundacji i Zarządu znajdują się tutaj.

Pierwszym ważnym przedsięwzięciem Fundacji „KORD” będzie Międzynarodowy Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych, zaplanowany na 25-26 kwietnia 2020. Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich dr Adama Bodnara. Kwietniowy kongres ma zwrócić uwagę społeczności międzynarodowej na kryzys demokracji i wzmacnianie się groźnych ruchów nacjonalistycznych i neofaszystowskich w wielu krajach europejskich oraz być okazją do dyskusji o państwie obywatelskim. Nie zabraknie też kwestii dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Zaprosimy delegatów między innymi z Czech, Słowacji, Ukrainy, Węgier, Niemiec i Francji.

Pełne informacje o Fundacji ukażą się 5 stycznia 2020 r.