Title Title

UWAGA! Głosujesz poza miejscem zameldowania? Wydrukuj, wypełnij i złóż wniosek (PDF) .

UWAGA! Głosujesz poza miejscem zameldowania? Wydrukuj, wypełnij i złóż wniosek (PDF) .
  • 27 maja 2024
  • FAD

UWAGA! Głosujesz poza miejscem zameldowania? Wydrukuj, wypełnij i złóż wniosek (PDF) .

Głosowanie poza miejscem stałego zamieszkania,

Wyborca może pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z takim zaświadczeniem można głosować w dowolnej obwodowej komisji wyborczej w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania można złożyć w dowolnie wybranym urzędzie gminy do 6 czerwca. Zaświadczenie wyborca odbiera w urzędzie gminy, w którym złożył wniosek, za pokwitowaniem osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę.

Obraz autorstwa freepik

Pliki do pobrania

Wniosek o wydanie zaświadczenia